Duke Dawson Womens Jersey April 2018 - Đi Đừng Ngại

Month: April 2018

Home // 2018 // April
Nghề Truyền Thống Giấy Dó Ở Hang Kia – Pà Cò
Post
April 2, 2018April 2, 2018

Nghề Truyền Thống Giấy Dó Ở Hang Kia – Pà Cò

Nghề làm giấy Dó đã có mặt từ rất lâu ở Hòa Bình, đặc biệt nổi tiếng là làng nghề Suối Cỏ. Nhưng ít ai biết đến ở Thung Lũng Hàng Kia – Hòa Bình nghề truyền thống này cũng được người dân lưu giữ và bảo tồn cho đến ngày nay. Nằm ở độ...

 Joel Iyiegbuniwe Womens Jersey