Điểm đến Quảng Nam

Điểm đến Quảng Nam

Quảng Nam, hay gọi âm địa phương là “Quảng Nôm”, là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tên gọi Quảng Nam có nghĩa là mở rộng về phương Nam. Quảng Nam là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với hai di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn

Bản đồ

Hình ảnh Quảng Nam

Leave a Review

Your email address will not be published.