Điểm đến Quảng Ngãi

Điểm đến Quảng Ngãi

Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển nằm ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đường bờ biển Quảng Ngãi có chiều dài khoảng 129 km với vùng lãnh hải rộng lớn 11.000 km2 và 6 cửa biển vốn giàu nguồn lực hải sản với nhiều bãi biển đẹp. Quảng Ngãi nằm trongvùng kinh tế trọng điểm Miền Nam Trung Bộ được chính phủ chọn khu vực Dung Quất để xây dung nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Tỉnh Quảng Ngãi tái lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1989 trên cơ sở tách tỉnh Bình Định thành 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.

Bản đồ

Hình ảnh Quảng Ngãi

Leave a Review

Your email address will not be published.